Tantárgyak

A KözTér18-ban folyó oktatás fontos jellemzője, hogy az elméleti oktatás párhuzamosan folyik a gyakorlati kivitelezéssel. Az elméleti órákon tanultak és a gyakorlati tantárgyak szervesen kiégészítik egymást.

GYAKORLATI TANTÁRGYAK

Kerámiatechnikák
Az órák folyamán a diákok megismerkedhetnek a kerámia és a porcelán készítés számos technológiájával, a korongozástól a gipszformába való préselésig és öntésig. Különféle dekorálási és égetési eljárásokat sajátíthatnak el az őskori technikáktól kezdve, a távol-keleti fatüzes kerámiákon át, egészen a modern elektromos és gázos égetésig.

Formakészítés
A kerámia, a beton és más anyagok sokszorosításához használatos pozitív makettek és negatív gipsz és szilikon formák készítésének alapjai.

Mozaik
A kerámia- és üvegmozaik készítés különböző technikáinak elsajátítása. Mozaik alapanyag előkészítés, felület előkészítés, megfelelő ragasztó- és hézagoló anyagok kiválasztása, szakszerű használatuk elsajátítása.

Alkalmazott plasztika
Háromdimenziós tervezés és kivitelezés szilikát anyagokból, használati célokra. Dísztárgyak, egyedi ajándék és kiszériás reklámtágyak, logók, cégérek, vizuális arculati elemek megjelenítései.

Épületkerámia
Szilikát anyagokból készült építészeti elemek,burkolatok, homlokzati elemek, domborművek tervezése, kivitelezése és felhelyezése, színes vakolatokkal , mozaikokkal és más anyagokkal való kombináció lehetősége.

Szabadkézi porcelán
Stúdiókerámia technikával kisszériás vagy egyedi porcelán tárgyak tervezése és kivitelezése. Kézzel építés, marokedény, lapokból építkezés, felületalakítási technikák, mázazási technikák, mázalatti és mázfeletti dekorációs technikák.

Beton
A tantárgy célja a beton felhasználási lehetőségeinek bemutatása, korszerű anyagainak ismertetése. Az elméleti és gyakorlati oktatás párhuzamosan zajlik. Az elméleti oktatás során a diákok betekintést kapnak beton anyagok, technológiák történetébe a kezdetektől napjainkig. Megismerkednek a beton építészeti vonatkozásaival, helyzetével a kortárs tárgykultúrában. A kurzus során a hallgatók megtanulhatják a zsalukészítés módszereit, a beton színezését különféle segédanyagokkal, utólagos kezelési lehetőségeket. Egészen kis mérettől, építészeti léptékig alkothatnak. Elsajátíthatják a tervezési alapismereteket, kivitelezhetik feladataikat.

Rajz
A tantárgy célja a képi kifejezés különböző módjainak elsajátítása, megismerése és azok gyakorlati alkalmazása, melynek segítségével a diákok vizuális érzékenysége és kreativitása fejlődik. A látványrajzokhoz stúdiumok készítése, a grafikai technikák gyakorlása segítséget nyújt a tervezésben.

 

ELMÉLETI TANTÁRGYAK

Kortárs kerámiatörténet
A kurzus célja, hogy a diákok megismerjék napjaink kerámiaművészetének legfőbb képviselőit. Megismerkedhetnek a főbb magyar, illetve nemzetközi alkotók munkáival, több gyár tervezői tevékenységével és betekintést nyerhetnek a mai trendek alakulásába. A tanulókkal folyamatosan látogatjuk a múzeumokat és szakmai kiállításokat, ezenfelül hazai kortárs művészek műhelyeit is megismerhetik.

Művészettörténet
A tantárgy lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokkal megismerkedhessenek az őskortól a kortárs művészet legfrissebb trendjeiig.

Szaktörténet
A tantárgy bevezeti a diákokat a kerámiaművesség történetébe, megismerkednek a kerámia és porcelán egyetemes történetével az őskortól napjainkig. Ezen elméleti óráink az Iparművészeti Múzeum Kerámia- és Üveggyűjtemény részlegében folynak, ahol tanulóink az eredeti műtárgyakat tanulmányozhatják.

Szakmai angol
Az elméleti órák során a hallgatók angol nyelven sajátíthatják el a photoshop alapjait. Ez segítséget nyújt fotóik megszerkesztéséhez, munkájuk későbbi prezentálásához. A kurzus végén elkészítik angol nyelvű szakmai önéletrajzukat és portfoliójukat.

Portfolió készítés
Az elméleti órák során a diákok maguk fotózhatják végig tárgyaikat, szerkeszthetik fotóikat, digitalizálhatják rajzaikat. A kurzus végére létrehozhatják portfoliójukat digitális és nyomtatott formában egyaránt.

Ábrázoló geometria
A kurzus célja a háromdimenziós világ megjelenítése a síkban, melynek segítségével erősödik a diákok térlátása és térszemlélete és a szabadkézi rajzok elkészítésében is fejlődhetnek. Elsajátíthatják a perspektivikus, axonometrikus és vetületi ábrázolás alapjait.