A képzésről

A képzésről

A KözTér18-ban az Illyés Művészeti Szakképzés kétéves nappali tagozatos kerámiaműves szakképzése olyan gyakorlati tudást ad, mely a szakvizsga letétele után mind továbbtanuláshoz, mind egyéni szaktevékenységhez biztos hátteret nyújt. A képzés államilag finanszírozott, a tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre: családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás.

A KözTér18-ban – a Mapei szakmai támogatásával – a legkorszerűbb anyagokkal, technológiákkal ismertetjük meg a hallgatókat, a szilikátok tág körét, az agyagok és porcelánok széles skáláját használjuk, és ezen anyagokhoz szükséges technológiákat is tanítjuk. Agyagból és porcelánból a korongolás, szabadkézi építkezés, az öntés technikáit. Foglakozunk a mázazással, a mázalatti és mázfeletti festési lehetőségekkel. A gipszforma készítés mellett a szilikonforma készítést is oktatjuk. Megismertetjük a mozaik készítés, fugázás technológiáját, a külső és belső terek építészeti munkáihoz szükséges időtálló anyagok és a beton különböző felhasználási módjait, használatát. Foglakozunk a színes nemesvakolatok művészi felhasználásával, s a fent felsorolt technológiák kombinációs lehetőségeivel.

A KözTér18-ban az oktatás fő karaktere, hogy nem maradnak papíron a munkák, hanem folyamatosan „éles”, valós feladatokat kapnak a hallgatók, melyeket a teljes megvalósításig végig viszünk velük. Az oktatók autonóm alkotó művészek, akik a kerámikus szakma széles spektrumát fedik le. Korszerű gyakorlati tudással rendelkező, XXI.századi sztenderdeket követő, nemzetközi kitekintéssel rendelkező szakemberek. Oktatóink: Ráthonyi Kinga DLA kerámikus művész (szakmai tárgyak), Neil Wolstenholme brit kerámikus művész (szakmai tárgyak) , Márhoffer László (gipszforma készítés), Boleman Bence kerámikus művész (szakmai tárgyak). Közismereti tárgyainkat az Illyés Gyula Gimnázium tanárai oktatják.

Célunk: korszerű elméleti és gyakorlati tudás átadása
A kétéves képzés célja: megismerkedni a szilikát alapanyagok, különös hangsúllyal a kerámia XXI. században aktuális felhasználási lehetőségeivel. Az elméleti oktatás betekintést nyújt a kerámia és a design történetébe és megismertet a tervezési folyamat alapvetéseivel. A gyakorlati oktatás folyamán lehetőség nyílik a különböző szilikát anyagok kipróbálására, egymásra épülő feladatsorokon keresztül az egyedi és a sokszorosított tárgykészítés, az épületkerámia és az egyedi plasztikák alkotófolyamatainak megismerésére. A képzés fontos feladatának tartja az oktatást kibővíteni a hagyományos kerámia technikák bemutatásán kívül két további irányba: a mozaik készítési és alkalmazási módjai, illetve a beton felhasználásai lehetőségeivel. Mindkét területen az elsajátítandó tudásanyag része a modern alapanyagok és építési segédanyagok alkalmazása. Az oktatás fontos eleme a lehető legmodernebb technikák megismertetése a hallgatókkal. Digitális portfoliót állítunk össze a diákok munkáiból. Foglakozunk számítógépes tervezéssel és a 3D digitális makettezés és nyomtatás alapjaival, melynek a szakmán belüli speciális lehetőségeire kiemelt hangsúlyt helyezünk.

Oktatásunk lényeges eleme diákjaink bevonása létező gyakorlati projektek tervezésébe és kivitelezésébe. Szakképzésünk az elmúlt évek során számos közösségi művészeti alkotást szervezett, tervezett es bonyolított le. Ezt a tevékenységet a jövőben is folytatjuk, diákjaink az együttdolgozás során belülről is megismerhetik ennek a jellegzetesen kortárs művészeti alkotási metódusnak a dinamikáját.

Az oktatás mellett kiállításokat is szervezünk, melyeknek a KözTér18 kerti melléképületéból kialakított A Garázs Galéria ad helyet. A Garázs további programjairól a weboldalunk erre kialakított részében olvashatnak.
Célunk a magas szintű oktatás mellett, hogy részt vállaljunk a város kulturális és szellemi életében.