Felvételi információk 2019

Jelentkezés és felvételi a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI emelt szintű, művészeti OKJ szakképzéseire

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium legközelebb 2019. szeptemberében indítja el a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott, emelt szintű, OKJ szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit.
Alábbiakban a kerámiaműves (54 211 05) képzésre vonatkozó információk olvashatóak.
Tekintettel eszközparkunkra, szakonként 10 fős osztályokat indítunk..
A kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2019. 08. 25. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 26. hétfőn 14 óráig.
A felvételi időpontja: 2019. 08. 27. kedd, 11 óra
Helyszíne: 2040, Budaörs, Köz Tér 18. ( a Templom tér buszmegállótól 3 percre gyalog)
A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Kérjük, a felvételiző hozzon rajzpapírt, rajzeszközöket és (amennyiban vannak) rajzi/festészeti/ plasztikai munkákat, melyeket szeretne bemutatni!

Szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:
–korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2019-ban töltheti be 24. életévét (26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)
– Mivel iskolánkban jelenleg nem folyik felnőttoktatás, további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.
(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)
A képzések nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak a 2018. szeptember 1-től érvényes új kerettantervek szerint (a kerettantervek megtekinthetőek a www.nive.hu oldalon).
A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírások szerint kerámiaműves szakon 70%.
A tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre (családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás).
Igény esetén budapesti középiskolai kollégiumi elhelyezés keresésében segítséget nyújtunk.
A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni az iskola címére:
– jelentkezési lapot,
– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,
– az érettségi bizonyítvány másolatát.
(A 2019-ben érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)
A dokumentumokat személyesen (1.), postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:
(1.) Személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 20198. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!
(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
2040, Budaörs, Szabadság út 162.
(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)
(3.)E-mailben az ildiko.harczi@gmail.com email címre kell eljuttatni a jelentkezést.
(4.) Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Cím: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, 2040, Budaörs, Szabadság út 162. (A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

 

Köz Tér 18