Felvételi információk 2019

Jelentkezés és felvételi a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI emelt szintű, művészeti OKJ szakképzéseire

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium legközelebb 2019. szeptemberében indítja el a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott, emelt szintű, OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon:

Kerámiaműves (54 211 05)

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

Művészeti és médiafotográfus (54 211 10)

Tekintettel eszközparkunkra, szakonként 10 fős osztályokat indítunk..

Mozgókép és animációkészítő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:
2019. 08. 18. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 19. hétfőn 17 óráig.
Az írásbeli felvételi időpontja: 2019. 08. 21, a szóbeli időpontja: 2019. 08. 22-23.

Művészeti- és médiafotográfus szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:
2019. 08. 25. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 26. hétfőn 14 óráig.
A felvételi időpontja: 2019. 08. 27.

Kerámiaműves szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:
2019. 08. 25. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 26. hétfőn 14 óráig.
A felvételi időpontja: 2019. 08. 27.

Előfelvételi lehetőség 2019. június 24. és június 30. között TOGETHER 5.0 szimpózium alatt!
Az a jelentkező, aki a fenti napon a megadott időpontig nem kap emlékeztető e-mailt, telefonon érdeklődjön a (30) 851-0488 telefonszámon.

Figyelembe véve a hatályos állami rendelkezéseket, szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

–korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2019-ban töltheti be 24. életévét (26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)

– Mivel iskolánkban jelenleg nem folyik felnőttoktatás, további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.
(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)

A képzések nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak, mindhárom szak esetében a 2018. szeptember 1-től érvényes új kerettantervek szerint (a kerettantervek megtekinthetőek a www.nive.hu oldalon).
A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírások szerint fotográfus és kerámiaműves szakon 70%, mozgókép- és animációkészítő szakon 60%. Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét, hogy mindkét képzés igényli az iskolában való egész napos jelenlétet, ugyanis
„Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.” (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 39. § (3) bekezdés)

A tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre (családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás).
Igény esetén budapesti középiskolai kollégiumi elhelyezés keresésében segítséget nyújtunk.

Iskolánk a fővárosból könnyen megközelíthető. A 240 jelzésű BKV busz 20 perc alatt ér ki Budaörsre a gimnázium elé a Móricz Zsigmond körtérről, a 140A és 88-as jelzésű buszok pedig a Kelenföldi pályaudvarról, azaz a 4-es metró végállomásától indulnak, és szintén 15-20 perc alatt érnek ki az iskola elé, de Budaörsre jönnek a 40E és 188E buszjáratok is.

A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni az iskola címére:
– jelentkezési lapot,
– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,
– az érettségi bizonyítvány másolatát.
(A 2019-ben érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)
A dokumentumokat személyesen (1.), postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:

(1.) Személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 20198. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
2040, Budaörs, Szabadság út 162.
(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

(3.)E-mailben az ildiko.harczi@gmail.com email címre kell eljuttatni a jelentkezést.

Figyelem: a jelentkezés ebben az esetben csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az igazolványképet (minimum 800×800 pixel maximum 2500×2500 pixel felbontásban, jpg vagy png formátumban) továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Kérjük, hogy amennyiben technikai okok miatt nem kapna visszajelzést a jelentkezésről e-mailben, akkor ismételten keressen minket!
(4.) Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Cím: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, 2040, Budaörs, Szabadság út 162. (A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

A felvételik részletei:

1, Kerámiaműves szak felvételi

Időpont: 2019. augusztus 27. kedd 11 óra

Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)
A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Kérlek, hozz magaddal rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkáidat (a portfóliódat), melyeket szeretnél bemutatni!

A kerámiaműves szakra jelentkezőknek ajánljuk a 2019. június 24. és 30. között TOGETHER 5.0 címmel megrendezésre kerülő kerámia szimpóziumot, a KözTér18-banmeghívott kerámikus művészek részvételével. Az esemény minden érdeklődő számára szabadon látogatható. A szimpóziumon való részvétel a kerámiaműves szak tekintetében előfelvételi vizsgára is lehetőséget biztosít!

2.Művészeti és médiafotográfus szak felvételi

Időpont: 2019. augusztus 27. kedd 11 óra

Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 11-kor az iskola könyvtára előtt.
A fotográfus és fotótermék-kereskedő szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák vagy egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét is.

3.Mozgókép és animációkészítő szak

Időpont: írásbeli felvételit 2019. augusztus 21.: írásbeli, 2019. augusztus 22-23: szóbeli

Helyszín: Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.
Augusztus 21-én 10 órától 15 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is hozzatok magatokkal!

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)

Köz Tér 18