Felvételi információk 2018

Jelentkezés és felvételi a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI emelt szintű, művészeti OKJ szakképzéseire

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium legközelebb 2018. szeptemberében indítja el a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott, emelt szintű, OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon:

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)

Kerámiaműves (54 211 05)

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

Tekintettel eszközparkunkra, továbbá a Kormány 317/2016. (X. 25.) Korm. rendeletére a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésre,szakonként 10 fős osztályokat indítunk.

Mozgókép és animációkészítő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A kétnapos felvételi időpontja: 2018. 08. 29.- 08. 30.

Művészeti- és médiafotográfus szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A felvételi időpontja: 2018. 08. 31.

Kerámiaműves szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A felvételi időpontja: 2018. 08. 31. Előfelvételi lehetőség 2018. június 25. és július 1. között TOGETHER 4.0 szimpózium alatt!

Figyelembe véve a hatályos állami rendelkezéseket, szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

–Korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2018-ban töltheti be 24. életévét (26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)

– Mivel iskolánkban jelenleg nem folyik felnőttoktatás, további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.
(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)

A képzések nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak, mindhárom szak esetében a 2018. szeptember 1-től érvényes új kerettantervek szerint (a kerettantervek megtekinthetőek a www.nive.hu oldalon).
A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírások szerint fotográfus és kerámiaműves szakon 70%, mozgókép- és animációkészítő szakon 60%. Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét, hogy mindkét képzés igényli az iskolában való egész napos jelenlétet, ugyanis
„Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.” (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 39. § (3) bekezdés)

A tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre (családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás).
Igény esetén budapesti középiskolai kollégiumi elhelyezés keresésében segítséget nyújtunk.

Iskolánk a fővárosból könnyen megközelíthető. A 240 jelzésű BKV busz 20 perc alatt ér ki Budaörsre a gimnázium elé a Móricz Zsigmond körtérről, a 140A és 88-as jelzésű buszok pedig a Kelenföldi pályaudvarról, azaz a 4-es metró végállomásától indulnak, és szintén 15-20 perc alatt érnek ki az iskola elé, de Budaörsre jönnek a 40E és 188E buszjáratok is.

A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni az iskola címére:
– jelentkezési lapot,
– 1 db igazolványképet,
– az érettségi bizonyítvány másolatát.
(Az idén érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát csak annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)
A dokumentumokat személyesen (1.), postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:

(1.) Személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2018. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
2040, Budaörs, Szabadság út 162.
(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

(3.)E-mailben az aka@illyesakademia.org email címre kell eljuttatni a jelentkezést. Figyelem: a jelentkezés ebben az esetben csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az igazolványképet (minimum 800×800 pixel maximum 2500×2500 pixel felbontásban, jpg vagy png formátumban) továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Kérjük, hogy amennyiben technikai okok miatt nem kapna visszajelzést a jelentkezésről e-mailben, akkor ismételten keressen minket!
(4.) Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Cím: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, 2040, Budaörs, Szabadság út 162. (A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

A felvételik részletei:

1, Kerámiaműves szak felvételi

Időpont: 2018. augusztus 31. 11 óra

Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)
A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Kérjük, hozzon rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkáit (a portfóliót), melyeket szeretne bemutatni!

2. Fotográfus és fotótermék-kereskedő szak felvételi

Időpont: 2018. augusztus 31. 11 óra

Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 11-kor az iskola könyvtára előtt.
A fotográfus és fotótermék-kereskedő szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák vagy egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét is.

Mozgókép és animációkészítő szak

Időpont: a két napos felvételit 2018. augusztus 29-án és augusztus 30-én tartjuk.

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.
Augusztus 29-án 10 órától 15 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is hozzanak magukkal!
Augusztus 30-én 10 órától kerül sor a felvételi második részére, a beszélgetésre és az eddigi szakmai portfólió bemutatására.

Köz Tér 18