Felvételi információk 2024

Kerámia- és porcelánkészítő szak (szakma azonosító száma: 4 0214 16 04)

2024. szeptember 2-án induló Kerámia- és porcelánkészítő szakképzésünkre felvehetők maximális létszáma: 10 fő.

A jelentkezés folyamatos, legkésőbbi beérkezési határideje 2024. augusztus 22. csütörtök 18 óra. A felvételi időpontja: augusztus 26. hétfő 10 óra. Helyszín: Budaörs, KözTér 18- ban (Pontos cím: Clementis u. 18. Budaörs). 

A jelentkezők az augusztus 22. csütörtök 18 óráig történő jelentkezési határidőt követően emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2023. augusztus 23. péntek 12 óráig (aki nem kap eddig az időpontig értesítést, de elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze augusztus 23. péntek
14 óráig a 06 23 501 360 telefonszámon!). Az augusztus 26-án felvételt nyert jelentkezők iskolánkba való beiratkozására a sikeres felvételit követően 2024. szeptember 2-án kerül sor. A tanév 2024. szeptember 2-án hétfőn indul.

Hagyomány, hogy a kerámia szakra jelentkezőknek előfelvételi lehetőséget adunk
májustól a KözTér 18-ban.

Előfelvételi időpontok:

június 25, 26 , 11.00 - 15 :00 között, egyeztettet időpont szerint

A felvételi részletei:
Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)
A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Szükséges a felvételire hozni rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkákat (a portfoliót), melyeket szeretne bemutatni!
További kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
- e-mailben: admin@kozter18.hu
- telefonon: Ráthonyi Kinga DLA, szakvezető, +36 30 4600576
Szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba: előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk a képzés tárgyi feltételeit, helyszínét.

Ösztöndíj és egyéb támogatások
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt) 59. § értelmében a tanuló
– a képzés ideje alatt ösztöndíjra,
– a szakképzés sikeres elvégzését követően egyszeri pályakezdési juttatásra valamint
– rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.

Az ösztöndíjakról és egyéb támogatásokról az alábbi oldalon lehet tájékozódni: https://ikk.hu/osztondijak
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 171. § alapján jelenleg , a szakképző iskolai képzés keretében tanuló kerámia- és porcelánkészítő szakos diákjaink havi 16.000 forint havi ösztöndíjat kapnak (beleértve a kétéves képzés két évfolyama közötti nyári szünetet is).

A képzés második évében az első tanév év végi tanulmányi átlagtól függően a havi ösztöndíjak az alábbiak:
– 8.000 forint, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
– 25.000 forint, ha 3,00–3,99 között van,
– 42.000 forint, ha 4,00–4,49 között van,
– 59.000 forint, ha 4,49 fölött van

FIGYELEM:
1. Ösztöndíjra az jogosult, aki
– az első szakmáját szerzi (államilag támogatott formában technikumban vagy szakképző iskolában),
– nappali rendszerű szakképzésében vesz részt,
– tanulói jogviszonnyal rendelkezik a képzés alatt.
2. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat órát.
3. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték.

További részletes információ a képzésről:
A szakképzésben bekövetkezett változások
A szakképzés átalakításáról a 2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény (Szkt.) rendelkezik. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.375467 )

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szól (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.379619). A Kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza az új Szakmajegyzék (korábban Országos Képzési Jegyzék-OKJ) szerinti képzések megnevezését, azok azonosító számát, hogy mely ágazatba tartoznak az egyes képzések és a képzések időtartamát.

A szakképzésről általában a www.nive.hu oldalon, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán lehet tájékozódni.

A szakképzéssel kapcsolatos további információk, pl. az egyes szakmák programtantervei (ptt) valamint a képzési és kimeneti követelmények (kkk) ágazatonkénti csoportosításban az egyes szakmák tekintetében megkereshetők és letölthetők az Innovációs Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu) oldaláról: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt. Az ikk.hu oldalon a szakképzéssel kapcsolatos különböző kérdésekre is választ lehet kapni: https://szakkepzes.ikk.hu/gyik.

A Kerámia- és porcelánkészítő szakképzés
– programtanterve az ikk.hu oldalról letölthető alábbi linken tekinthető meg:
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_kreativ_keramia-_es_porcelankeszito_2020pdf-1597240980464.pdf– az ágazati alapvizsga valamint a szakmai vizsga követelményrendszerét tartalmazó un. képzési és kimeneti követelményei pedig az alábbi linken: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/4_0214_16_04_keramia-_es_porcelankeszito_kesz_alairtpdf-1664208278858.pdf
Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

Növedékeink jogosultak a különböző, tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre: diákigazolványra, családi pótlékra (azon tanév végéig, – augusztus 31-ig -, amelyben tanulónk betölti a 20. életévét), árvaellátásra és a törvény által előírt feltételek megléte esetén a fentebb részletezett ösztöndíjra, támogatásra.

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de igény esetén budapesti kollégiumi elhelyezésben igyekszünk segítséget nyújtani.